Polski English Deutsch
logo Duomat
Okno Duomat

Wizytówka

 
duomat | Polityka firmy | Zarządzanie środowiskowe  
POLITYKA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO REALIZOWANA PRZEZ P.P.H.U "DUOMAT2" Z SIEDZIBĄ W 73-210 RECZ UL. CHYŻA 9

Realizowana przez P.P.H.U "DUOMAT 2" polityka zarządzania środowiskowego jest narzędziem do wdrażania w życie podstawowych wartości organizacji w dziedzinie zarządzania środowiskowego. Kierując się zasadami zarządzania środowiskowego, chcemy w sposób szczególny przestrzegać norm i wytycznych systemu zarządzania środowiskowego a także wprowadzać ulepszenia i innowacje w proces realizacji tejże polityki.

POLITYKA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO P.P.H.U "DUOMAT 2" OPARTA JEST NA NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:

1. funkcjonowanie w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego, opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 14001:2005;

2. ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz zapewnienie warunków pracy chroniących środowisko oraz redukujących stwierdzone wpływy środowiskowe w odniesieniu do powietrza, wody oraz gruntu - wszędzie tam, gdzie jest to możliwe;

3. ograniczenie powstawania odpadów do możliwego minimum, poprzez odpowiednie środki ekonomiczne oraz techniczne

4. gospodarowanie odpadami produkcyjnymi w sposób zapewniający ich powtórne przetworzenie

5. gospodarownie odpadami uciążliwymi dla środowiska w sposób zgodny z przepisami i normami

6. zobowiązanie do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawnych w zakresie środowiska oraz przepisów przemysłowych (minimalny poziom efektu działań środowiskowych)

7. zapewnienie szkoleń dla wszystkich pracowników w taki sposób, aby uzyskać wykonywanie pracy gwarantujące maksymalną ochronę środowiska. Zapewnienie, że wszyscy pracownicy są świadomi znaczenia polityki środowiskowej oraz znaczenia Systemu Zarządzania Środowiskowego

8. podejmowanie oraz promowanie wszelkich działań związanych z ulepszeniem efektu działalności środowiskowej.

POWYŻSZA POLITYKA REALIZOWANA JEST POPRZEZ:

1. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa;

2. zapewnienie środków na rzecz inwestycji służących ochronie środowiska;

3. wybór i stosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku;

4. uwzględnienie w planach taktycznych i strategicznych zadań zmierzających do ograniczenia ujemnego wpływu na środowisko;

5. zangażowanie całej firmy i jej zasbów ludzkich w działania zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Polityka zarządzania środowiskowego P.P.H.U "DUOMAT 2" jest jawna dla wszystkich zainteresowanych.
(C) 2011 duomat