Polski English Deutsch
logo Duomat
Okno Duomat

Wizytówka

 
duomat | Polityka firmy | Jakość  
POLITYKA JAKOŚCI REALIZOWANA PRZEZ P.P.H.U "DUOMAT2" Z SIEDZIBĄ W 73-210 RECZ UL. CHYŻA 9

Realizowana przez P.P.H.U "DUOMAT 2" polityka jakości jest narzędziem do wdrażania w życie podstawowych wartości organizacji. Kierując się tą zasadą, chcemy dostarczać naszym Klientom, produkty i usługi zaspokajające ich potrzeby i oczekiwania, a także wprowadzać ulepszenia i innowacje w proces realizacji statutowych zadań.

STRATEGICZNE CELE JAKOŚCIOWE:

1. Pełne wdrożenie a następnie stosowanie ustalonych procedur i wymagań prawnych, celem realizacji usług i wytwarzania produktów najwyższej jakości do pełnego zadowolenia Klienta.

2. Systematyczne doskonalenie jakości wykonywanych usług i wytwarzanych produktów w kierunku osiągania stanu zaspokajania oczekiwanych i przewidywanych potrzeb Klienta.

3. Systematyczny rozwój i poszerzanie zakresu świadczonych usług z zamiarem osiągnięcia poziomu docelowej, kompleksowej usługi, zaspokajającej w całości potrzeby i zadowolenie klienta.

4. Stałe doskonalenie jakości organizacji pracy ukierunkowane na niezawodność wykonywanych zadań, przedsięwzięć i stosowanych procedur, jak również w celu kształtowania warunków dla zadowolenia pracowników firmy z wykonywanej pracy.

CELE TE BĘDZIEMY OSIĄGAĆ PRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZAŁOŻEŃ:

1. Przyjęcie i doskonalenie systemu zarządzania jakością (SZJ), zgodnego z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2000

2. Zapewnienie czytelności zakresu realizowanych zadań oraz kompetencji i odpowiedzialności każdego pracownika.

3. Analizę i systematyczne doskonalenie optymalnie korzystnej dla Klienta bazy logistycznej, parku maszynowego i warunków przebywania na terenie firmy jak i warunków zapewniających wykonanie usługi oraz wytworzenie produktu na najwyższych poziomach skutkujących zadowoleniem Klienta.

4. Wykonywanie usługi oraz wytwarzanie produktów w warunkach stosowania aktualnych przepisów prawnych, przestrzegania zasad praworządności, etyki zawodowej i kultury pracy.

Polityka jakości P.P.H.U "DUOMAT 2" jest jawna dla wszystkich zainteresowanych.
(C) 2011 duomat